Zprávy redaktorů

Metodicko – právní poradenství - WEBINÁŘE

Mareš Jan 02.08.2017 21:00:21

Seznam plánovaných a uskutečněných webinářů

Logo OPZ barevn‚.jpg

SMS ČR zve zástupce všech obcí I. typu na webináře/online semináře v oblasti metodicko-právního poradenství. Webináře budou vysílány v časové dotaci cca 90 minut prostřednictvím portálu YouTube. V průběhu webináře bude prostor také pro Vaše dotazy. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

USKUTEČNĚNÉ:

10. webinář - 7. 12. 2018 - Povinnosti obce v oblasti školství a pohřebnictví

Prezentace- povinnosti obce v oblasti školství a pohřebnictví

ZÁPIS

16. 11. 2018 - Vybraná správní řízení pro obce I. typu

 Prezentace - Vybraná správní řízení pro obce I. typu

ZÁPIS

26. 10. 2018 - Povinnosti obcí I. typu v oblasti údržby a správy pozemních komunikací a v oblasti nakládání s odpady

Prezentace - Povinnosti obcí v oblasti údržby a správy pozemních komunikací a v oblasti nakládání s odpady

ZÁPIS

12. 10. 2018 - Obec jako zřizovatel právnických osob a její vystupování jako společníka v obchodních korporacích

 Prezentace - obec jako zřizovatel právnických osob

ZÁPIS

7. 9. 2018 - Orgány obce a jejich pravomoce

Prezentace - Orgány obce a jejich pravomoce

ZÁPIS

27. 7. 2018 - Stavební zákon - územní plánování, územní řízení, stavební řízení 

Prezentace - Stavební zákon

ZÁPIS

15. 6. 2018 - Zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zakázky malého rozsahu

Prezentace - Veřejné zakázky

ZÁPIS

8. 6. 2018 - Povinnosti starosty v souvislosti s volbami 

Prezentace - Povinnosti starosty v souvislosti s volbami

ZÁPIS

18. 5. 2018 - GDPR - vliv na poskytování informací veřejnosti

Prezentace - GDPR - poskytovani informací pro klienta

ZÁPIS

 13. 4. 2018 - Transparentní obec - zpřístupňování informací vč. zákona o svobodném přístupu k informacím

        Prezentace - Transparentní obec

ZÁPIS

9. 3. 2018 - Správní řízení (základní postup při vedení správního řízení,ukázka konkrétního příkladu)

        Prezentace - Spravní řízení

 ZÁPIS

 23. 2. 2018 - Ochrana osobních údajů, GDPR

 Prezentace_Ochrana osobních údajů, GDPR

ZÁPIS

19. 1. 2018 - Vymáhání pohledávek obcí (vč. místních poplatků)

Prezentace - Vymáhání pohledávek obcí

ZÁPIS

8. 12. 2017 - Nemovitosti – nakládání s nemovitostmi ve vlastnicví obce

Prezentace - Nemovitosti - nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce

Zvukový záznam v mp3

24. 11. 2017 - Náhrada škody bezdůvodné obohacení - odpovědnost obce za škodu a vydání bezdůvodného obohacení­ 

Prezentace - Odpovědnost obce za škodu a vydání bezdůvodného obohacení

Zvukový záznam v mp3

ZÁPIS 5

20.10.2017 - NÁHRADA ŠKODY A BEZDVODNÉ OBOHACENÍ - VYMÁHÁNÍ NÁHRADY ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ OBCÍ
Prezentace - Náhrada škody a bezdůvodné obohacení

Zvukový záznam v mp3

ZÁPIS 4

 15. 9. 2017 - VYSTUPOVÁNÍ OBCE V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Prezentace - Obec v pracovněprávních vztazích

ZÁPIS 3

11. 8. 2017 - TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZASTUPITELŮ 

Prezentace - Trestně právní odpovědnost zastupitelů

Zvukový záznam v mp3

ZÁPIS 2 
 28. 7. 2017 - UZAVÍRÁNÍ SMLUV - FORMA, ZÁMĚRY, SCHVALOVÁNÍ V ORGÁNECH OBCE, ZMĚNY SMLUV 
Prezentace - Uzavírání smluv
Zvukový záznam v mp3
ZÁPIS 1