Zprávy redaktorů

Obec jako subjekt veřejné správy


Působnost a pravomoc starosty
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Přesto je postavení starosty obce mezi členy zastupitelstva obce výjimečné a unikátní.


Obecní úřad
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Obecní úřad, jenž je orgánem obce administrativního typu, v jehož čele stojí starosta, tvoří: - starosta - místostarosta (místostarostové) - taje


Působnost a pravomoc obecního úřadu
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Jak jste se mohli dočíst v předchozím příspěvku, obecní úřad je orgánem obce administrativního typu a nemá tedy právní subjektivitu.


Tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Samostatnou kapitolou tématu Obecní úřad je tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu


Zastupitelstvo obce - úvod do problematiky
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Jak již bylo uvedeno, je zastupitelstvo obce kolektivním orgánem a to jediným, který je ústavně zakotven. Zastupitelstvo samostatně spravuje obec, jeh


Aktivní a pasivní volební právo ve volbách do zastupitelstev obcí
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením. Členové zastupitelstva jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého voleb


Mandát člena zastupitelstva
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením, přičemž ke zvolení dojde ukončením hlasování. Pro vznik mandátu tedy není rozhodující, zda se např. zvole


Uvolněný a neuvolněný člen zastupitelstva
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Členy zastupitelstva obce rozděluje zákon o obcích na (pro výkon této funkce dlouhodobě) uvolněné a neuvolněné.


Práva a povinnosti člena zastupitelstva
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Každý člen zastupitelstva obce disponuje ze zákona celou škálu práv. Vztahují se ne něj však i některé zákonné povinnosti.


Pravomoc a působnost zastupitelstva - 1. část
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Pravomoc zastupitelstva obce je zákonem stanovena jednak formou jakési všeobecné klauzule „Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samost