Zprávy redaktorů

Stavební zákon a rozvoj obcí


21. Regionální rozvoj
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 10.11.2015

regiony, rozvoj, strategie


22. Aktéři regionálního rozvoje
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 10.11.2015

region, rozvoj, obce, projekty


23. Strategické plánování a řízení
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 10.11.2015

region, obec, strategie


24. Dokumenty strategického plánování
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 10.11.2015

strategie, plán, rozpočet


20. Mimořádné postupy v mimořádných situacích
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 01.10.2015

Postupy při živelních pohromách a haváriích


14 Změna stavby před jejím dokončením
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 01.10.2015

Změna povolené stavby


15. Užívání staveb
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 01.10.2015

Kolaudační souhlas a ohlášení užívání stavebnímu úřadu


16. Zvláštní užívání staveb
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 01.10.2015

Předčasné užívání staveb a zkušební provoz, změna v užívání stavby


17. Odstranění staveb
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 01.10.2015

Podmínky odstranění stavby


18. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 01.10.2015

Práva stavebního úřadu při plnění jeho povinností