Zprávy redaktorů

Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda


Matriky – seznamy pro život i smrt (část 4)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 29.10.2015

Článek je čtvrtým a posledním pokračováním pojednání o matričním právu a zabývá se vyhláškou č. 207/2001 Sb., která provádí zákon o matrikách. Článek


Správní řád – jak na něj (část 18)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 30.10.2015

Článek je dalším ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Tentokrát se zabývá obnovou řízení, jakožto typickým mimořádným opravným pr


Správní řád – jak na něj (část 19)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 30.10.2015

Článek je dalším ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Tentokrát se zabývá problematikou exekuce správních rozhodnutí, kde odpovíd


Správní řád – jak na něj (část 20)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 30.10.2015

Článek je dalším ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Tentokrát se vrací ke správnímu řádu v problematice exekucí na nepeněžitá p


Správní řád – jak na něj (část 21) - závěr
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 30.10.2015

Článek je dalším, a v tomto ohledu již posledním, ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Zabývá se úpravou části IV., V., a VI. spr


Přestupky – malé trestní řízení (část 1)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 30.10.2015

Článek je prvním textem v problematice přestupků a přestupkového řízení. Ukotvuje přestupky v systému správního trestání, zabývá se pojmem pachatel a


Přestupky – malé trestní řízení (část 2)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 30.10.2015

Článek je druhým textem v problematice přestupků a přestupkového řízení. Kromě poznámky k chystané nové právní úpravě se věnuje zásadám přestupkového


Přestupky – malé trestní řízení (část 3)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 01.10.2015

Článek je třetím textem v problematice přestupků a přestupkového řízení. Nejprve se vrací k systematice zákona o přestupcích, a pak již se zabývá přes


Přestupky – malé trestní řízení (část 4)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 01.10.2015

Článek je čtvrtým textem v problematice přestupků a přestupkového řízení. Zabývá se přestupkovým řízením, včetně úkonů před jeho zahájením, tedy podán


Přestupky – malé trestní řízení (část 5)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 01.10.2015

Článek je posledním textem v problematice přestupků a přestupkového řízení. Zabývá se zákonem č. 204/2015 Sb., který novelizuje mj. zákon o přestupcíc