Dokumenty ke stažení

/A_Univerzita-starosty-2018
    /US-2018-Raden
        Ekovysocina - Soc. podnikání - Zetěk.pdf (15.09.2018)
        Bez anotace
        Kůrovcová katastrofa.pdf (18.09.2018)
        Bez anotace
        Reforma financovani_školství - Holý.pdf (15.09.2018)
        Bez anotace
        SMSCR_Program vzdělávání obcí I. typu 2018-2021.pdf (19.09.2018)
        Bez anotace
    Adapt. strategie v pěstování lesů ... - Pokorný.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Aktuální legislativa obcí - Kropáček.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Doprava - Klinkovská.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Komunikace s občany - Fruhwirtová.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Křižanecká lokalni_mena - Sedláček.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Neziskový sektor ČR - Paril.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Odměňování členů zastupitelstev ÚSC - Kostruhová.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    OPZ (2014 - 2020) - Okáč.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    PDP_Kamenické křížky - Sosnovec.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    PDP_Příměstské tábory Zbraslav - Valová.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    PDP_Zelená pro Veselíčko - Šulák.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    PR Akademie pro veřejnou správu - Kučera.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Přezkoumání hospodaření - Sciskalová.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Školství - Holý.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Soc_bydleni_Křižánky - Sedláček.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Veřejné opatrovnictví a_omezení svéprávnosti - Dvořáková.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
    Zdraví obyvatel_podpora zdraví - Wasserbauer.pdf (14.09.2018)
    Bez anotace
/Dobr-praxe
                                    /Tremesek
        IMG_7620.jpg (08.06.2022)
        Bez anotace
        /mares
    compal_la-6842p_r0.2_schematics.pdf (05.10.2017)
    Bez anotace
    pozvanka_infopanel.pdf (04.05.2017)
    infopanel
/Univerzita starosty 2017
    /IVS-MU
        IVS ESF MU.pptx (05.06.2017)
        Bez anotace
        MUesf_SMS_vp_prez_sms.pdf (05.06.2017)
        Bez anotace
    /MV-CR
        Kašava 2017_Kostruhová.ppt (05.06.2017)
        Bez anotace
        MV CR_Veselý.pptx (05.06.2017)
        Bez anotace
    /PDP
        letni-kino-prezentace.pdf (05.06.2017)
        Bez anotace
        PDP_Tvarožná Lhota.pptx (05.06.2017)
        Bez anotace
        Trnava_UNI Starosty_Nová Lhota.ppt (05.06.2017)
        Bez anotace
        Vírská univerzita třetího věku.pptx (05.06.2017)
        Bez anotace
        Zbyslavice.pptx (05.06.2017)
        Bez anotace
        /Zelen_Schneiderova
        /prilohy
            /portfolio
                portfolio_1.pdf (05.06.2017)
                Bez anotace
                portfolio_2.pdf (05.06.2017)
                Bez anotace
                portfolio_3.pdf (05.06.2017)
                Bez anotace
                portfolio_4.pdf (05.06.2017)
                Bez anotace
                portfolio_5.pdf (05.06.2017)
                Bez anotace
                portfolio_6.pdf (05.06.2017)
                Bez anotace
            198-1-studie systemu sidelni zelene.pdf (05.06.2017)
            Bez anotace
            Uzemni-studie-verejneho-prostranstvi-3-11.2015.pdf (05.06.2017)
            Bez anotace
            Zadani_US_krajiny_ORP_2016-02-19.pdf (05.06.2017)
            Bez anotace
        SMS_zelen_prezentace.pptx (05.06.2017)
        Bez anotace
    Facebook-marketing-pro-obce-25-5 (002).pdf (05.06.2017)
    Bez anotace
    komunikace_starostaMN.pdf (05.06.2017)
    Bez anotace
    skype_navod_zakladni_1.pdf (05.06.2017)
    Bez anotace
/Vzorove materialy
    01-1 – Výběrové řízení na ředitele školy – Veřejné oznámení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-10 – Výběrové řízení na ředitele školy – Jmenování ředitele.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-11 – Výběrové řízení na ředitele školy – Oznámení o výsledku konkursního řízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-12 – Výběrové řízení na ředitele školy – Potvrzení na pracovním místě.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-13 – Výběrové řízení na ředitele školy – Ukončení výkonu práce na pracovním místě.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-2 – Výběrové řízení na ředitele školy – Žádost o určení člena komise.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-3 – Výběrové řízení na ředitele školy – Jmenování předsedy a členů komise.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-4 – Výběrové řízení na ředitele školy – Odvolání z funkce předsedy a člena komise.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-5 – Výběrové řízení na ředitele školy – Pozvánka na jednání konkursní komise.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-6 – Výběrové řízení na ředitele školy – Pozvánka ke konkursnímu řízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-7 – Výběrové řízení na ředitele školy – Zápis z jednání konkursní komise.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-8 – Výběrové řízení na ředitele školy – Hlasovací lístek.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    01-9 – Výběrové řízení na ředitele školy – Zápis o průběhu konkursního řízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-1 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-10 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-11 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-2 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-3 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-4 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Výzva k podání nabídek.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-5 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Seznam přijatých nabídek.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-6 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Prezenční listina členů hodnotící komise.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-7 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Zápis o posouzení a hodnocení nabídek.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-8 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Výsledek výběrového řízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    02-9 – Veřejná zakázka malého rozsahu – Rozhodnutí o akceptaci a schválení výsledku veřejné zakázky.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    03 – Smlouva o dílo - obecná.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    04 – Smlouva o dílo – stavební práce.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    05 – Spisový a skartační řád.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    06 – Rozhodnutí o záboru.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    07 – Rozhodnutí o povinnosti odstranění pevné překážky z pozemní komunikace.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    08 – Rozhodnutí o vyřazení-zařazení komunikace do kategorie místních komunikací.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    09 – Plán zimní údržby.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    10 – Doklad o přidělení čísla popisného.docx (26.01.2017)
    Vzorový dokument 10 – Doklad o přidělení čísla popisného
    11-1 – Rozhodnutí o umístění stavby (přípojky).docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    11-2 – Vyjádření majitele kanalizace-vodovodu k napojení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    12 – Rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    13 – Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les (s povinností náhradní výsadby).docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    14 – Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les (bez povinnosti náhradní výsadby).docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    15 – Rozhodnutí o existenci veřejně přístupné účelové komunikace.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    16 – Jednací řád zastupitelstva.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    17 – Předžalobní výzva.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    18 – Žaloba o zaplacení s návrhem na vydání platebního rozkazu.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    19 – Dohoda o provedení práce.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    20 – Dohoda o pracovní činnosti.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    21 – Pracovní smlouva.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    22-1 – Smlouva o zřízení služebnosti - pozemková.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    22-2 – Smlouva o zřízení služebnosti - osobní.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    23 – Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    24 – Oznámení o záměru darování obecního pozemku.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    25 – Sponzorská smlouva.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    26 – Oznámení o zahájení řízení s předvoláním.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    27 – Příkaz v přestupkovém řízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    28 – Rozhodnutí v přestupkovém řízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    29 – Rozhodnutí o zastavení řízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    30 – Protokol o ústním jednání.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    31 – Rozhodnutí o neposkytnutí informace.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    32 – Poskytnutí informace.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    33 – Výzva k upřesnění žádosti o informace.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    34 – Výzva k úhradě poplatku za poskytnutí informace.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    35 – Výroční zpráva o poskytnutých informacích.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    36 – Zápis ze zasedání zastupitelstva.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    37 – Nájemní smlouva – hrobové místo.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    38-1 – Oznámení o době skončení nájmu hrobového místa, výzva k odstranění hrobového zařízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    38-2 – Veřejná vyhlášky – oznámení o době skončení nájmu hrobového místa, výzva k odstranění hrobového zařízení.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    38-3 – Výpověď nájemní smlouvy na hrobové místo.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    39 – Návrh na omezení svéprávnosti.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    40 – Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    41 – Rozhodnutí o přestupku FO dle zákona o pozemních komunikacích.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    42 – Rozhodnutí o správním deliktu PO dle zákona o pozemních komunikacích.docx (27.08.2015)
    Bez anotace
    43 – Dopis pro majitele volně pobíhajícího psa.docx (27.08.2015)
    Bez anotace