Aktuality


Dobrá praxe

Vznik návsi v Křižánkách
10.09.2019
Zapojovat do plánování a realizace veřejnost a hlavně mládež, nebude pak docházet k tak velkému ničení výstupů projektu. Dobré je využití 3D vizualizací - u nás jsme využili free nástroj SketchUp

Dobrá praxe

Mediální prezentace knihovny. Jak je třeba knihovnu propagovat v dnešní době?
30.06.2019
Využít většinu dostupných nástrojů, většina propagace lze udělat zdarma. Udržovat aktuální obsah a snažit se pokrýt co největší možnou cílovou skupinu. Dále se snažit vyzdvihnout neobvyklé činnosti.

Zprávy redaktorů

Metodicko – právní poradenství - WEBINÁŘE
18.04.2019
Seznam plánovaných a uskutečněných webinářů

Dobrá praxe

Obecní kuchařka „ Nezmarky u plotny Neb co se vaří v Lučici“
08.03.2019

Dobrá praxe

Rekonstrukce rybníka Hliník
08.03.2019

Dobrá praxe

SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV MÍROV
08.03.2019
Zvolit kvalitní a správně nadimenzovanou technologii domovních ČOV, které splňují nejpřísnější požadavky na účinnost čištění odpadních vod a umožňují vypouštění do vod podzemních i povrchových. Smyslu

Zprávy redaktorů

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018-2021
15.10.2018
Vzdělávací program "SPRÁVA OBCE od A do Z"

Zprávy redaktorů

Projekt PVVZOIT - Informace o zpracování osobních údajů
23.08.2018
Správce osobních údajů: Sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103 email: info@smscr.cz

Zprávy redaktorů

Dobrá praxe roku
12.04.2018
První ročník soutěže Dobrá praxe roku

Zprávy redaktorů

Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997
31.07.2017
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností volených zástupců obcí I. typu prostřednictvím vytvoření specifických vzdělávacích programů a nabídky nových forem vzdělávání.