Aktuality


Dobrá praxe

Obnova kostela sv. Petra a Pavla - Hlince
29.05.2020
Najít odvahu, kvalitního projektanta, spolupracovat s odborníky přes historii a s památkáři, zajistit finanční prostředky, najít pro objekt smysluplné využití, najít dobrovolníky na pomoc.

Dobrá praxe

Lipová alej republiky u Hlinců
26.05.2020
Vymyslet projekt, zajistit podmínky na jeho realizaci, a přitom naslouchat odborníkům a občanům, a umožnit jim se na projektu podílet.

Dobrá praxe

Obnova Špejcharu
26.05.2020
Najít odvahu, kvalitního projektanta, spolupracovat s odborníky přes historii a s památkáři, zajistit finanční prostředky z grantů a dotací, najít pro objekt smysluplné využití.

Dobrá praxe

Dům seniorů v Písečné
26.05.2020

Dobrá praxe

Kompostárna pro obec Náklo a partnerské obce
26.05.2020
V případě realizace podobného projektu je nutné klást velký důraz na zajištění svozové oblasti. Projekt je ekonomicky udržitelný pouze v případě, že se jedná o velké zařízení, které zajišťuje službu z

Zprávy redaktorů

Metodicko – právní poradenství - WEBINÁŘE
18.04.2019
Seznam plánovaných a uskutečněných webinářů

Zprávy redaktorů

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018-2021
15.10.2018
Vzdělávací program "SPRÁVA OBCE od A do Z"

Zprávy redaktorů

Projekt PVVZOIT - Informace o zpracování osobních údajů
23.08.2018
Správce osobních údajů: Sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103 email: info@smscr.cz

Zprávy redaktorů

Dobrá praxe roku
12.04.2018
První ročník soutěže Dobrá praxe roku

Zprávy redaktorů

Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997
31.07.2017
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností volených zástupců obcí I. typu prostřednictvím vytvoření specifických vzdělávacích programů a nabídky nových forem vzdělávání.