Aktuality


Dobrá praxe

Dětská skupina při Mateřské škole Malé Žernoseky
13.12.2019
Nebát se a snažit se řešit potřeby v obci i méně tradičními způsoby, zejména v situacích, kdy je problém k řešení pouze dočasný, což byl případ zvýšení kapacity v MŠ.

Dobrá praxe

Rekonstrukce kostela sv. Wolfganga v Ostrohu
11.12.2019
Malá obec s nízkým rozpočtem musí najít partnera,který jí pomůže s financováním opravy kulturní památky např. zařazením do programu na záchranu architektonického dědictví.

Dobrá praxe

Alej novorozených dětí
09.12.2019
Akce přispěla ke zlepšení mezilidských vztahů a rozšíření zeleně. Projekt se v obci osvědčil, je plánováno jeho pokračování.

Dobrá praxe

Mediální prezentace knihovny. Jak je třeba knihovnu propagovat v dnešní době?
12.11.2019
Využít většinu dostupných nástrojů, většina propagace lze udělat zdarma. Udržovat aktuální obsah a snažit se pokrýt co největší možnou cílovou skupinu. Dále se snažit vyzdvihnout neobvyklé činnosti.

Dobrá praxe

Vznik návsi v Křižánkách
10.09.2019
Zapojovat do plánování a realizace veřejnost a hlavně mládež, nebude pak docházet k tak velkému ničení výstupů projektu. Dobré je využití 3D vizualizací - u nás jsme využili free nástroj SketchUp

Zprávy redaktorů

Metodicko – právní poradenství - WEBINÁŘE
18.04.2019
Seznam plánovaných a uskutečněných webinářů

Zprávy redaktorů

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018-2021
15.10.2018
Vzdělávací program "SPRÁVA OBCE od A do Z"

Zprávy redaktorů

Projekt PVVZOIT - Informace o zpracování osobních údajů
23.08.2018
Správce osobních údajů: Sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103 email: info@smscr.cz

Zprávy redaktorů

Dobrá praxe roku
12.04.2018
První ročník soutěže Dobrá praxe roku

Zprávy redaktorů

Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997
31.07.2017
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností volených zástupců obcí I. typu prostřednictvím vytvoření specifických vzdělávacích programů a nabídky nových forem vzdělávání.