Zprávy redaktorů

Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů


Okolnosti vylučující protiprávnost III
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 06.11.2015

Co je svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně


Vazba
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Shrnutí problematiky vazby dle trestního řádu


Fáze trestního řízení
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Průběh a jednotlivé fáze trestního řízení


Způsob hodnocení nabídkových cen ve veřejných zakázkách s ohledem na DPH
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Jak hodnotit nabídkovou cenu - s DPH, nebo bez DPH?


Povinnosti při nakládání s obecním majetkem I
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Jaké jsou povinnosti při nakládání s obecním majetkem a jaké jsou důsledky porušení těchto povinností?


Povinnosti při nakládání s obecním majetkem II
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Jaké jsou povinnosti při nakládání s obecním majetkem a jaké jsou důsledky porušení těchto povinností?


Individuální trestní odpovědnost
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Existuje v ČR kolektivní trestní odpovědnost? A co je to individualita trestní represe?


Komentář – Praktické důsledky trestního stíhání zastupitelů
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Jaké jsou důsledky trendu tvrdého postihu zastupitelů měst a obcí za byť sebemenší pochybení?


Odpovědnost státu za nezákonné trestní stíhání
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Jaké jsou možnosti obrany proti nezákonnému trestnímu stíhání, resp. nese za pochybení někdo odpovědnost?


Neznalost zákona neomlouvá! Skutečně? I.
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 31.10.2015

Co je to tzv. právní omyl a jaké jsou jeho důsledky?