Zprávy redaktorů

Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova


Kořenové čistírny odpadních vod a další přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Kratochvílová Dana 23.02.2016

Kořenové čistírny odpadních vod a další přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod


Separace BRKO – jak na ni
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmann Karel 29.11.2015

Novela zákona o odpadech (č. 229/2014 Sb.)


„Malá ekologie“ našeho domova – na vesnici
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmann Karel 29.11.2015

Vliv životního stylu na životní prostředí


Novela zákona o odpadech
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmannová Vendula 29.11.2015

Novela zákona o odpadech


OP ŽP
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmannová Vendula 29.11.2015

Operační program Životní prostředí ve staronovém kabátu (a s polovinou prostředků)


Pozemkové úpravy: nástroj rozvoje obce
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmannová Vendula 29.11.2015

Pozemkové úpravy: nástroj rozvoje obce


Kompostárna – jak na ni?
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmannová Vendula 29.11.2015

Tradiční a zároveň velice moderní způsob nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.


Co je to EIA?
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmannová Vendula 29.11.2015

Posuzování vlivů na životní prostředí


Územní systém ekologické stability
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmannová Vendula 29.11.2015

Dálnice pro zajíce? Ale kdeže. Především je Česká republika jedním z lídrů v Evropě i ve světě, pokud jde o aplikaci poznatků ekologie krajiny.


Orgány ochrany přírody a krajiny a jejich role
Životní prostředí, od. hospodářství, env. výchova
Ferschmannová Vendula 29.11.2015

1. část