Zprávy redaktorů

Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů


Obce a poskytování informací (21)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 04.11.2015

Forma a způsob podání žádosti


Obce a poskytování informací (22)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 04.11.2015

Podávání a vyřizování písemných žádostí


Obce a poskytování informací (23)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 04.11.2015

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a odvolání.


Registr smluv a obce
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 04.11.2015

Návrh zákona o registru smluv.


Obce a poskytování informací (18)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 16.10.2015

Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů


Obce a poskytování informací (19)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 16.10.2015

Omezení práva na přístup k informacím


Obce a poskytování informací (20)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 16.10.2015

Podmínky omezení práva na přístup k informacím


Obce a poskytování informací (17)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 14.10.2015

Obchodní tajemství


Obce a poskytování informací (5)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 30.10.2015

Postup poskytování informací ze správních spisů


Obce a poskytování informací (6)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 30.10.2015

Situace, na které se zákon nevztahuje