Zprávy redaktorů

Moderní veřejná správa a další činnosti obce


Czech POINT a obce I.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 29.11.2015

úvod a služby


Czech POINT a obce II.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 29.11.2015

zřizovaní kontaktního místa v obci


Czech POINT a obce II.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 29.11.2015

zřizovaní kontaktního místa v obci


Czech POINT a obce III.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 29.11.2015

jednotný informační prostor


Územní plánování I.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 29.11.2015

zjednodušené řízení o umístění stavby


Územní plánování II.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 29.11.2015

územní řízení


Živnostenský zákon z pohledu obecních úřadů I.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 31.10.2015

Živnostenské podnikání se v České republice řídí živnostenským zákonem, přičemž se jedná o výkon v přenesené působnosti. Tato série článku odpoví na o


Živnostenský zákon z pohledu obcí II.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 31.10.2015

V minulém díle seriálu o živnostenském zákonu jsme se seznámili se základními instituty, které jsou spojeny s přenesením některých kompetencí na úseku


Živnostenský zákon z pohledu obcí III.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 31.10.2015

V předchozích dvou dílech jsme si nastínili, jaké povinností (a s tím související práva) jsou na obce přeneseny zákonem o živnostenském úřadu a živnos


Živnostenský zákon z pohledu obcí IV.
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 31.10.2015

V minulých dílech jsme se seznámili se specifikami přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností v oblasti živnostenského práva tak, jak vyplývá z