Zprávy redaktorů

Stavební zákon a rozvoj obcí


19. Obec jako stavebník a dotčená osoba
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 01.10.2015

Povinnosti obce jako investora stavby a obce jako dotčené osoby


9. Dopad stavebního práva na rozvoj obcí
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 29.09.2015

Získání ploch a pozemků, které obec potřebuje ke svému rozvoji, satelitní výstavba


11. Druhy staveb z hlediska stavebního řízení - 1. část
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 30.10.2015

Povolování jednoduchých staveb, stavby nevyžadující povolení


12. Druhy staveb z hlediska stavebního řízení – 2.část
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 30.10.2015

stavební povolení


13. Další formy povolování staveb
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 30.10.2015

Zvláštní povolování staveb


8. Úhrada a aktuálnost územního plánu
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 30.10.2015

Kdo nese náklady na územní plán a jeho změny, sledování naplňování ÚP


10. Územní řízení
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 30.10.2015

Územní řízení - umísťování staveb


7. Vybrané pojmy v územním plánování
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 24.08.2015

Vysvětlení důležitých pojmů v územním plánování


5. Příprava pořízení územně plánovací dokumentace obcí
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 19.08.2015

Jaké podklady a jakou přípravu budou obce potřebovat, pokud se rozhodnou pořídit nový územní plán


6. Projednání a schválení územního plánu obce
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 19.08.2015

Jak probíhá schválení územního plánu