Zprávy redaktorů

Školství


Cíle, obsah a výsledky vzdělávání
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Dlouhodobý záměr vzdělávání v České republice


Česká školní inspekce
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Česká školní inspekce provádí hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních


Financování regionálního školství
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Jak jsou školy a školská zařízení financována, odkud získávají finanční prostředky na provoz a mzdy?


Konkurzní řízení na místo ředitele školy a školského zařízení - V
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Organizace a termíny jednání konkurzního řízení, požadavky na uchazeče o jmenování do funkce ředitele, výsledek konkurzu


Předpokládaná opatření a podpora státu novým trendům a záměrům ve vzdělávání
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Stát se bude snažit novým vzdělávacím trendům a záměrům vytvořit podmínky a finanční i kapacitní podporu. Jak?


Rámcově vzdělávací program - RVP
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Co přináší do českého školství rámcově vzdělávací program, jaké jsou jeho cíle a obsah


Školská rada
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Školská rada a její funkce v regionálním školství


Strategie vzdělávací politiky České republiky
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a z ní vyplývající oblasti a témata podporovaná v rámci OPVVV


Školní řád
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Jak projednávat a co by měl obsahovat školní řád


Vzdělávání pro budoucnost
Školství
Halada Petr 25.10.2015

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020