Zprávy redaktorů

Sociální oblast


Sociální politika v praxi III
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 08.10.2015

Omezení svéprávnosti I. díl


Sociální politika v praxi IV
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 08.10.2015

Omezení svéprávnosti II. díl


Vývoj sociální politiky I.
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 07.10.2015

Od pravěku po osvícenství


Vývoj sociální politiky II.
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 07.10.2015

Od průmyslové revoluce dodnes


Sociální politika v praxi I
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 07.10.2015

Přehlížená možnost poslední záchrany - Hyperocha