Zprávy redaktorů

Sociální politika v praxi I

Stalmach Ladislav 07.10.2015 20:38:44

Přehlížená možnost poslední záchrany - Hyperocha

Problémy našich občanů spojené se špatně nastaveným zákonem o exekutorech probíráme s kolegy starosty velmi často. Nepřiměřené odměny exekutorů, neuzákonění jejich místní příslušnosti, nevybíravé metody jejich vymáhání pohledávek, o tom všem se popsalo hodně papíru. Počty exekucí se neustále zvedají a pro mnohé občany našich obcí a měst znamená často exekuce konec normálního, důstojného života.

Jako starosta obce jsem se před několika lety účastnil dražby bytu našeho občana, která se konala v městě Klatovy, které je od naší obce vzdáleno více než tři sta kilometrů. Kromě mnoha neuvěřitelných zkušeností, které hodlám popsat později, jsem se díky této dražbě seznámil s fenoménem, o kterém se mnoho neví, nediskutuje, který uniká naší pozornosti a přitom by se dle mého názoru mohlo jednat o poslední stéblo těch, kteří přišli při exekuci o svůj majetek.

Když dojde v rámci exekučního řízení k vydražení věci dlužníka, proběhne podle § 337 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. v aktuálním znění) takzvané rozvrhové jednání. V něm jsou z výtěžku dražby uspokojeny známé pohledávky a náklady exekuce a zbytek- tzv. hyperocha1 (někdy také označována jako „zůstatek zpeněžení“) se zasílá zpět dlužníkovi. Podobně se tomu může dít také v případě oddlužení.

Do dluhové pasti v naprosté většině případů padají lidé s nízkou finanční gramotností. Je naprosto zřejmé, že pokud například exekutor v rámci dražby vydraží dům za milion korun a uspokojí jim pohledávky za sedm set tisíc a zbytek, tj. tři sta tisíc vrátí dlužníkovi, u finančně méně gramotných dojde k tomu, že tyto peníze nevyužijí hospodárným způsobem, především na opatření bydlení. Většinou dochází velmi brzy k bezhlavému utracení, ve kterém jim nikdo nebrání. K němu se často připojí i to, že se o takovémto „zbohatnutí“ dozvědí jeho parazitičtí přátelé a peníze jsou během velmi krátké doby pryč.

Stát zde nevyužívá poslední šanci, jak zachránit dlužníka před bezdomovectvím a zvyšováním závislosti na sociálních dávkách.

 

1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyperocha