Zprávy redaktorů


Obec a pozemní komunikace (7) - součásti a příslušenství, část 1
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 22.05.2015

/součásti a příslušenství pozemních komunikací – část 1./


Obce a poskytování informací (1)
Zákon o poskytování informací, ochrana os. údajů
Břeň Jan 22.05.2015

Obecná rovina některých způsobů poskytování informací


Správní řád – jak na něj (část 10)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 13.05.2015

Článek se zabývá otázkou dokazování. Text především vyjmenovává druhy důkazů podle správního řádu a vysvětluje pojem provedení důkazu. Dále pak rozebí


Nebojme se otevřených programů
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 10.05.2015

Využití opensourcového softwaru na obcích


Pane starosto, pojďte nám podat vysvětlení
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 27.04.2015

Článek stručně přibližuje práva a povinnosti osob podávajících vysvětlení, popř. svědeckou výpověď před Policií ČR


Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 27.04.2015

Článek stručně shrnuje skutkové podstaty trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku (§220 trestního zákoníku) a porušení povinnosti


Obec a pozemní komunikace (1)
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 12.03.2015

stručná historie, rozdělení a vztah obcí k pozemním komunikacím


Inovace a eGovernment pro každého
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 10.03.2015

Přehled možného směřování eGovernmentu a možných inovací ve správě obce.


Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 10.03.2015

Stručný popis dokumentu, kteří tvoří základ pro reformní kroky v oblasti veřejné správy.


Elektronické aukce
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 05.03.2015

Informace o výhodách a úskalích elektronických aukcí