Zprávy redaktorů

Nebojme se otevřených programů

Kříž Erich 10.05.2015 00:00:00

Využití opensourcového softwaru na obcích

První překážkou je již jen samotné slovní spojení opensource či spíše přesněji „open-source“. Jedná se o anglický termín, kterým se postupem času začala přeneseně označovat všechna řešení informačních technologií, která jsou bez poplatku, lidově „zadarmo“. Doslovný překlad znamená „otevřený zdroj“ a odkazuje na klíčovou vlastnost takového softwaru, totiž přístupnost zdrojového kódu. Právě to je hlavní znak, kterým se liší od běžných takzvaně „licencovaných“ řešení. Běžný program funguje na principu černé skříňky. Uživatel zadá data, černá skříňka je požadovaným způsobem zpracuje a vyprodukuje výsledek. Tajemství černé skříňky je vlastnictvím držitele licence a pokusy do skříňky nahlédnout jsou nelegální. Opensource funguje jinak (ponechme stranou významové nuance s tzv. free software). Vnitřek černé skříňky, zdrojový kód, je přístupný komukoli, kdo má zájem. Výhody a nevýhody takového řešení jsou nasnadě.

Předně se jedná o možnost software dále měnit a modifikovat tak, aby co nejvíce vyhovoval jejím potřebám. Dále je většina takového softwaru licenčně upravena tak, že jakékoli vytvořené verze a mutace nemohou být dále nabízeny již jen jako výlučné licencované dílo. Jinými slovy nejedná se v žádném případě o software bez licence; ta je pouze napsána tak, že znemožňuje uživatelům profitovat na případných úpravách. Vzhledem k tomu, že je výdělek zakázaný, je programové vybavení jako takové zdarma. Obchodní společnosti pak mohou a také vydělávají na zákaznickém servisu, doplňkových programech či distribuci.

Nevýhodou takového řešení je v obecné rovině potřeba zkušeného IT pracovníka, který je schopný správně identifikovat a navrhnout řešení, které instituce potřebuje. Větší obec může využít své stávající IT oddělení. Možností, jak používat opensource je totiž celá řada. Tím, že se jedná o otevřený systém, se totiž otevírají i pro malé instituce možnosti, které by byly běžně finančně nedostupné. Samozřejmě záleží na tom, co se od softwaru očekává, ale i malé municipality si mohou pořídit velice zajímavé systémy. Pro zájemce lze doporučit vyhledat si obec Grygov, která patří mezi známé a oceněné průkopníky otevřených systémů u nás.

Otevřený software představuje společně s rozšiřováním takzvaných chytrých telefonů příležitost pro realizace plánů a informačních toků, které by ještě několik let zpět patřily do říše fantazií. Netřeba se bát.