Zprávy redaktorů

Elektronické aukce

Dorňák Libor 05.03.2015 10:10:00

Informace o výhodách a úskalích elektronických aukcí

Elektronické aukce jsou jeden z široce skloňovaných fenoménů současnosti. V době, kdy samosprávy čelí větším a větším požadavkům na transparentnost, kdy veřejnost více než kdykoli dříve zajímá nakládání s veřejnými prostředky a kdy je sebemenší pochybení v řadách veřejné správy předmětem široké pozornosti, je jakékoli jednoduché řešení problému s nakládáním s veřejnými penězi více než žádané. A elektronické aukce jsou jednou z odpovědí. Nebo ne?

Využití elektronické aukce, jako prostředku pro hodnocení nabídek, upravuje Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a konkrétně pak § 96 – 97. Její využití je omezeno pouze u zakázek, v rámci kterých dochází k vytvoření určitého autorského díla. Ovšem pozor – takovým autorským dílem může být i stavební projekt! Na realizaci stavby samotné se už omezení nevztahuje.

Dosti však teorie. Jak jsou na tom elektronické aukce v našich zemích. Jejich užívání se rychle šíří a nejeden ze starostů je považuje za účinné a jednoduché řešení potíží v oblasti zakázek. Na straně druhé, tato forma výběru se stala natolik oblíbenou a zajímavou, že se na ni zaměřilo větší množství firem. S vytvořením trhu však přišlo i množství informací a náhle už začíná být složité odlišit pravdu a reklamní slogan. Jelikož však už nejde ani zdaleka o úplnou novinku, lze shromáždit nejednu zkušenost a odvodit nejedno pravidlo.

Zřejmě nejvyužívanější je forma elektronické aukce u nákupu energií. Samozřejmostí v tomto směru je sdružení co nejvíce subjektů – samozřejmostí je sloučení zakázky s příspěvkovými organizacemi atp. Je pravidlem, že první taková aukce přináší naprosto ohromující výsledky – úspory za nákup energií až v desítkách procent! Je však poctivé dodat, že napřesrok už může okouzlení vyprchat. Elektronickou aukcí lze sice stále dosáhnout zajímavých cen, ale neschází případy, že v první aukci byla úspora tak velká, že cena narazila na své dno. Následujícího roku tak obce mohou dosáhnout jen výsledků v procentech či dokonce i jejich desetinách. Přesto jde jistě o úspěch.

Jsou však oblasti, ve kterých jsou elektronické aukce nevhodné či předem odsouzené k neúspěchu. Jednoznačně to platí o stavebnictví. Důvody se různí, ale široká zkušenost ukazuje, že tato oblast není vhodná.

Zajímavou možností je zorganizování elektronické aukce určené pro občany. Dne 13. 3. 2013 provedly Říčany elektronickou dražbu energií pro občany. Do programu „Říčany pro vás…“ se přihlásily stovky domácností a tento zajímavý experiment se dostal i na stránky Financial Times.

Elektronické aukce opouští fázi porodních bolestí, aby se staly jedním z nástrojů správy věcí veřejných. Platí však pro ně pravidlo stejné, jako u mnoha jiných podobných novinek a postupů – nejsou automatickým návodem na spásu, jen jedním z mnoha nástrojů.

Mgr. Libor Dorňák