Zprávy redaktorů


Další aktivity v rámci sociální politiky obcí
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 29.11.2015

2. díl - Venkovská univerzita třetího věku (VU3V)


Pečovatelská služba
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 29.11.2015

1. díl


Pečovatelská služba
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 29.11.2015

2. díl


Veřejně prospěšné práce
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 29.11.2015

Ladislav Stalmach


Případová konference
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 29.11.2015

Ladislav Stalmach


Trocha trestního práva v životě
Sociální oblast
Stalmach Ladislav 29.11.2015

Pachatel či oběť?


Působnost a pravomoc starosty
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Přesto je postavení starosty obce mezi členy zastupitelstva obce výjimečné a unikátní.


Obecní úřad
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Obecní úřad, jenž je orgánem obce administrativního typu, v jehož čele stojí starosta, tvoří: - starosta - místostarosta (místostarostové) - taje


Působnost a pravomoc obecního úřadu
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Jak jste se mohli dočíst v předchozím příspěvku, obecní úřad je orgánem obce administrativního typu a nemá tedy právní subjektivitu.


Tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Samostatnou kapitolou tématu Obecní úřad je tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu