Zprávy redaktorů

Pečovatelská služba

Stalmach Ladislav 29.11.2015 00:00:00

2. díl

Všichni ostatní příjemci pečovatelské služby jsou povinni ji hradit dle platného ceníku vytvořeného poskytovatelem. Tento ceník se se řídí paragrafem 6 vyhlášky, kde jsou uvedeny maximální ceny za poskytování pečovatelské služby.

Ve výše zmiňované vyhlášce jsou také uvedeny základní činnosti při poskytování pečovatelské služby. Jsou to:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:1. pomoc při úkonech osobní hygieny,3. pomoc při použití WC,
 2.  
 3. 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 4.  
 5. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,3. pomoc při přípravě jídla a pití,  
 6. tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,
 7. 4. příprava a podání jídla a pití;
 8. 2. dovoz nebo donáška jídla,
 9.  
 10. pomoc při zajištění chodu domácnosti:1. běžný úklid a údržba domácnosti,3. donáška vody,5. běžné nákupy a pochůzky,7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 
 11. 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 12. 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 13. 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 14. 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 15.  
 16. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

                Kromě v zákoně vyjmenovaných a zpoplatněných úkonů má pečovatelská služba i důležitou sociální funkci. Pracovníci pečovatelských služeb jsou často jediným pravidelným kontaktem pro uživatele služby. Proto se stávají jejich kontaktem s okolním světem a v krajních případech mohou svou všímavostí a aktivním přístupem předejít zdravotním komplikacím klienta, někdy dokonce zachránit jeho život.