Zprávy redaktorů

Další aktivity v rámci sociální politiky obcí

Stalmach Ladislav 29.11.2015 00:00:00

2. díl - Venkovská univerzita třetího věku (VU3V)

Senioři na venkově jsou z pohledu dostupnosti kulturního vyžití a dostupnosti, ve městě tak častého, vzdělávání na univerzitách třetího věku, velmi omezeni. Vzhledem k jejich příjmům a zdravotním omezením nemají ani možnost jezdit za těmito aktivitami do měst.

Naše obec se pokusila v roce 2013 tento handicap překonat. A tak vznikla Vírská univerzita třetího věku, která během uplynulých dvou ročníku prokázala, že se jedná o úspěšný projekt, o který mají zájem i další obce.

Projekt ve svých začátcích vznikl tak trochu na objednávku, či na popud Kraje Vysočina, který vyhlásil grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku 2013“. V té době se snažila knihovna obce Vír uspořádat několik jednotlivých přednášek, které ovšem navštěvoval jen malý počet občanů a ve vzduchu visela otázka, jak a zda vůbec pokračovat. Právě nově vyhlášený grantový program donutil vedení obce zamyslet se nad tím, jak vylepšit přednáškovou činnost tak, aby byla lépe přijímána občany a aby tak měla smysl.

Začal vznikat projekt, který se inspiroval v městských univerzitách třetího věku, ale který samozřejmě musel být trochu jiný. Klasická U3V má za sebou stabilní tým vyučujících, materiálové zázemí, dostatečný počet zájemců o studium a dokonce legislativní podporu. Ve venkovském prostoru musí být tyto výhody nahrazeny především nadšením.

Myšlenka projektu byla postavena na vzniku seriálu přednášek na různá témata (zdravověda, cestování, etiketa, finanční gramotnost, historie umění, politika…), který má však své zastřešení právě pod hlavičkou venkovské univerzity třetího věku- to znamená, že se přednášky konají pravidelně (od února do června a od září do prosince) každých čtrnáct dní. Účastníci přednášek jsou označováni jako studenti a mají svůj index, ve kterém jsou evidovány účasti na přednáškách. Každý rok je zakončen slavnostním ceremoniálem (promocí), na kterém jsou vyhlašováni nejlepší studenti. Hodnocení studentů je založeno na bodování. Za účast na přednášce obdrží student tolik bodů, jaký je jeho aktuální věk. Jedná se tedy o jakousi pozitivní diskriminaci, kdy právě nejstarší občané mají možnost stát se těmi nejlepšími. A tento model skutečně funguje, protože ze sedmdesáti pěti studentů, jejichž průměrný věk je šedesát dva let, je osm starších osmdesáti let.

Do projektu se postupně zapojují další lidé, zastupitelé, kteří zajišťují občerstvení studentů i přednášena přednáškách, knihovnice, která vybírá témata přednášek a komunikuje s přednášejícími, pracovník obce, který sváží studenty z okolních obcí, žák osmé třídy základní školy, nadšenec do audiotechniky, který zajišťuje ozvučení a videoprojekci…

Celý projekt se, nejen v obci, ale i v širokém okolí (VU3V navštěvují studenti ze čtrnácti obcí) setkal s nebývalým zájmem a umožňuje především seniorům kontakt s okolím, vzdělává je a celkově jim dodává nový smysl života.