Zprávy redaktorů

Moderní veřejná správa a další činnosti obce


Zákon o státní službě I – odkud se vzal
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 17.06.2015

Proč máme služební zákon? Důvody, které vedly k jeho přijetí.


Zákon o státní službě II – a kolik to bude stát?
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 17.06.2015

Přínosy služebního zákona, kde přinese úspory a kde napomůže transparentnosti státní správy.


Zákon o státní službě III – poznej svého úředníka
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 17.06.2015

Státní úředník – specifika, povinnosti, zařazení.


Strategické plánování, díl první – obecné vymezení
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 10.06.2015

Se strategickým plánováním se můžeme setkat u čím dál širšího okruhu obcí, které ho používají pro lepší rozhodování o řízení. Pokud však již vedení ob


Lokální ekonomika, úvod do problematiky
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 27.05.2015

V souvislosti s globální ekonomickou recesí se ve veřejném prostoru začaly objevovat alternativní pohledy na dosavadní převládající uspořádání socioek


Nebojme se otevřených programů
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 10.05.2015

Využití opensourcového softwaru na obcích


Inovace a eGovernment pro každého
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 10.03.2015

Přehled možného směřování eGovernmentu a možných inovací ve správě obce.


Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 10.03.2015

Stručný popis dokumentu, kteří tvoří základ pro reformní kroky v oblasti veřejné správy.


Elektronické aukce
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Dorňák Libor 05.03.2015

Informace o výhodách a úskalích elektronických aukcí