Zprávy redaktorů

Krizové řízení


VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
Krizové řízení
Brázda Radek 29.11.2015

VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU


Jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí I.
Krizové řízení
Brázda Radek 29.11.2015

Úvod, základní pojmy, jednotlivé druhy a kategorie Jednotek


Jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí II.
Krizové řízení
Brázda Radek 29.11.2015

Zřízení Jednotky SDH obce, základní dokumentace Jednotky


Povodně a protipovodňová ochrana VI.
Krizové řízení
Brázda Radek 29.11.2015

"Dokumentace a vyhodnocení povodní"


Povodně a protipovodňová ochrana VII.
Krizové řízení
Brázda Radek 29.11.2015

"Povodňové záchranné a zabezpečovací práce"


Povodně a protipovodňová ochrana VIII.
Krizové řízení
Brázda Radek 29.11.2015

"Protipovodňová ochrana"


Hasičský záchranný sbor I.
Krizové řízení
Brázda Radek 30.10.2015

Úvod a jednotlivé složky HZS ČR


Hasičský záchranný sbor II.
Krizové řízení
Brázda Radek 30.10.2015

Příslušníci Sboru a jejich oprávnění a povinnosti


Hasičský záchranný sbor III.
Krizové řízení
Brázda Radek 30.10.2015

Operační a informační střediska, řídící důstojníci, tísňová linka


Požární ochrana I.
Krizové řízení
Brázda Radek 30.10.2015

Úvod do problematiky