Zprávy redaktorů

Školství


Obec jako zřizovatel školy
Školství
Halada Petr 29.10.2015

Obec jako zřizovatel základní a mateřské školy – povinnosti zřizovatele


Obec a její příspěvkové organizace
Školství
Halada Petr 31.10.2015

Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací


Úhrada neinvestičních výdajů na činnost školských zařízení
Školství
Halada Petr 31.10.2015

Úhrada neinvestičních výdajů na činnost školských zařízení v obci, které navštěvují děti z jiných obcí, obcí, kde je vytvořen školský obvod a obcí, kt


Školská právnická osoba, svazková škola - 2
Školství
Halada Petr 30.10.2015

Je „svazková škola“ budoucností českého školství? Úvod do problematiky zřízení svazkové školy


Potřebujeme žákovský parlament? -2
Školství
Halada Petr 30.10.2015

Je prospěšné, aby na škole pracoval žákovský parlament? Co přinese jeho kvalitní fungovaní základní škole?


Potřebujeme žákovský parlament? - 3
Školství
Halada Petr 30.10.2015

Je prospěšné, aby na škole pracoval žákovský parlament? Co přinese jeho kvalitní fungovaní základní škole?


Odkud a kam kráčíš, česká školo I?
Školství
Halada Petr 30.10.2015

Kam směřuje vzdělávání v české škole?


Odkud a kam kráčíš, česká školo II?
Školství
Halada Petr 30.10.2015

Výčet podporovaných témat, rovné příležitosti ve vzdělávání


Konkurzní řízení na místo ředitele školy a školského zařízení I.
Školství
Halada Petr 30.10.2015

pravidla, vyhlášení konkurzu