Zprávy redaktorů

Stavební zákon a rozvoj obcí


4. Obec v procesu územního plánování
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 10.06.2015

Další informace o procesu územního plánování


1. Role a místo strategického a územního plánování ve veřejné správě
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 10.06.2015

Zasazení plánování do rámce rozvoje obcí a venkva


2. Územní plánování na úrovni vyšších celků
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 10.06.2015

Seznámení s nadřazenými dokumenty územních plánů obcí


3. Územní plánování na úrovni obcí
Stavební zákon a rozvoj obcí
Bartoněk Josef 10.06.2015

Účel územního plánu a způsob pořízení