Zprávy redaktorů


Orgány krizového řízení III.
Krizové řízení
Brázda Radek 10.06.2015

Orgány obce s rozšířenou působností a obcí


Další osoby v krizovém řízení
Krizové řízení
Brázda Radek 10.06.2015

Práva a povinnosti dalších osob v krizovém řízení


Školská právnická osoba, svazková škola - 1
Školství
Halada Petr 09.06.2015

Je „svazková škola“ budoucností českého školství? Úvod do problematiky zřízení svazkové školy.


Potřebujeme žákovský parlament?
Školství
Halada Petr 09.06.2015

Je prospěšné, aby na škole pracoval žákovský parlament? Co přinese jeho kvalitní fungovaní základní škole?


Rozpočtový proces
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 29.05.2015

Právní rámec rozpočtového procesu


Správní řád – jak na něj (část 11)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 28.05.2015

Článek se zabývá otázkou zajišťovacích prostředků, jejich použitím, možnostmi i úskalími. Vzhledem k tomu, že řízení neprobíhá vždy tak, jak by si spr


Správní řád – jak na něj (část 9)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 27.05.2015

Článek se zabývá otázkou ústního jednání, včetně vysvětlení, kdo se na ústní jednání předvolává a kdo je o jeho konání pouze vyrozuměn. Dále vysvětluj


Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš 1
Trestněprávní odpovědnost starostů a dalších členů
Blažek Jakub 27.05.2015

Článek obsahuje rozbor legální definice úplatku dle trestního zákoníku


Lokální ekonomika, úvod do problematiky
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 27.05.2015

V souvislosti s globální ekonomickou recesí se ve veřejném prostoru začaly objevovat alternativní pohledy na dosavadní převládající uspořádání socioek


Obec a pozemní komunikace (8) - součásti a příslušenství, část 2
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 26.05.2015

/součásti a příslušenství pozemních komunikací – část 2/