Zprávy redaktorů

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018-2021

Pacholíková Marcela 19.09.2018 10:11:06

Vzdělávací program "SPRÁVA OBCE od A do Z"

Zápis do programu bude spuštěn 7. listopadu 2018. Pokud máte zájem o nezávazné přihlášení, chcete být včas informováni o konkrétních termínech a nabídce vzdělávacích aktivit, přihlaste se do programu již dnes ZDE.

Těšíme se na Vás,

Realizační tým projektu SMS ČR

----------------------------------------------------------------------------------------------

SPRÁVA OBCÍ od A do Z

Ucelený vzdělávací program pro starosty, místostarosty i zaměstnance obcí I. typu, který bude realizován ve všech krajích ČR v období 11/2018-12/2021. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu je účast na programu pro zastupitele a zaměstnance obcí bezplatná.

 

Co nabízíme?

 • Vzdělávací program „Škola místních samospráv“
 • Univerzita starosty
 • Stáže, tematické exkurze
 • Webináře s právní i odbornou tématikou
 • Metodicko-právní poradnu
 • Elektronický zpravodaj dobré praxe
 • Audiovizuální knihovnu
 • Webové aplikace
 • Portál zastupitele obce

 

ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV

Škola místních samospráv – základní kurz

Časová dotace: 2+1 den prezenční školení + e-learning

Místo: ve všech krajích ČR

Určeno: nově zvoleným představitelům obcí, referentům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu

Cíl: Základní vzdělávání a osvojení si dovedností v 13 oblastech:

 • Zákon o obcích a související předpisy
 • Evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, pohřebnictví
 • Veřejné finance, dotace, majetek obce
 • Kontrolní řád
 • Občanský zákoník
 • Zákoník práce
 • Správní řád
 • Stavební zákon
 • Životní prostředí
 • Oblast dopravy
 • Školství
 • Sociální oblast
 • Krizové řízení

Kurz zahrnuje teoretické znalosti i výměnu praktických zkušeností a upozornění na reálná častá pochybení a jejich řešení.

 

Škola místních samospráv – navazující kurz

Časová dotace: 2+1 den prezenční školení + e-learning     

Místo: ve všech krajích ČR

Určeno: voleným zástupcům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu

Cíl: Prohloubení a upevnění znalostí a dovedností ve 13 oblastech tvořících obsah základního kurzu včetně příslušného legislativního rámce. Kromě výkladu mají účastníci také možnost konzultace probírané problematiky s odborníky v každé oblasti.

 

Škola místních samospráv – pro zaměstnance úřadu

Časová dotace: 2+1 den prezenční školení + e-learning

Určeno: účetním, tajemníkům, referentům a zaměstnancům úřadu obcí I. typu

Cíl: Seznámení se základními předpisy nutnými pro činnost obce, předání odborných rad potřebných pro řešení problémů v oblastech jako jsou účtování obcí, spisová služba, ochrana osobních údajů, vidimace, tvorba zpravodaje obce apod.

 

UNIVERZITA STAROSTY

Časová dotace: Třídenní seminář

Určeno: voleným zástupcům a zaměstnancům obcí I. typu

Cíl: Vzájemná výměna zkušeností a příkladů dobré praxe s kolegy z jiných obcí, prezentace aktualit z oblasti legislativy, ověřených kvalitních postupů, typů na zapojování partnerů do rozvoje obce.

 

Stáže, tematické exkurze

Stáže budou realizovány v obcích oceněných např. v soutěžích Vesnice roku či Dobrá praxe roku a v dalších obcích, které mohou prezentovat zajímavé ověřené postupy/projekty.

 

DALŠÍ NÁSTROJE VZDĚLÁVÁNÍ

 Příjemná forma vzdělávání bez cestování.

 •  Webináře – on-line semináře vysílané prostřednictvím internetu na dané téma s prostorem pro Vaše dotazy
 • Metodicko – právní poradna
 • Elektronický zpravodaj dobré praxe
 • Audiovizuální knihovna – ověřené postupy, vzory
 • Webové aplikace – správní řízení, zasedání zastupitelstva
 • Portál zastupitele

Projekt Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271, je spolufinancován z EU.