Zprávy redaktorů

Univerzita starosty 2017 - Program akce

Mareš Jan 22.04.2017 12:23:04

Vážení, přijměte naše pozvání na třídenní vzdělávací program Univerzita starosty do malebného prostředí nedaleko obce Kašava, která získala titul Vesnice roku 2016.

Program akce - časový harmonogram:

 Program bude průběžně doplňován a aktualizován.

Středa  24. 5. 2017

  • 10:00 – 11.00 Prezence
  • 11:00 – 13:00 Aktuality

Představení partnerů pro rozvoj obcí

Příklady dobré praxe

Odborný seminář - Institut veřejné správy Masarykovy univerzity 

  • 14:00 – 17:00 Představení projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“

 Prezentace obcí - příklady dobré praxe

  • 18:00 – 21:00 Program v obci Kašava – představení obce

 

Čtvrtek 25. 5. 2017

  • 09:00 – 12:00 Odborný seminář na téma voda v krajině – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
  • 13:00 – 17:00 Odborný seminář - Marie Kostruhová, Miroslav Veselý; ODK MV
  • 17:00 - 19:00 Efektivní komunikace - workshop – Monika Nevolová
  • 20:00 – 22:00 Večerní program

 

Pátek 26. 5. 2017

  • 8:00 – 10:00 Odborný seminář -  elektronické nástroje – Jan Mareš, Michaela Míková Kořínková
  • 10:00 – 12:00 Zahajovací webinář metodicko-právní poradny

 

 Logo OPZ barevn‚.jpg