Zprávy redaktorů

Czech POINT a obce II.

Kříž Erich 29.11.2015 00:00:00

zřizovaní kontaktního místa v obci

V minulém díle jsme rozebrali přínosy kontaktního místa Czech POINT, nyní si rozebereme možnosti, jak se obce mohou zapojit do tohoto systému. Jak již bylo řečeno, Czech POINT byl zřízen zákonem č. 365/2000 Sb. (zákon o informačních systémech veřejné správy), nicméně pro založení kontaktního místa v obci je nutné projít schvalovacím řízení Ministerstva vnitra a následně být uveden v jeho vyhlášce. Tento proces může trvat i několik měsíců, neboť je nutné přihlédnout k nutnosti vydání nové vyhlášky.

Prvním předpokladem pro zřízení kontaktního místa je podání přihlášky. Ta se podává na Ministerstvo vnitra. V přihlášce musí obec doložit, že vlastní hardware s určitou specifikací. Jedná se o velmi podrobné údaje, jako je například jas monitoru, paměť RAM tiskárny nebo typ zvukové karty počítače, který bude připojen k projektu – většina dnešních počítačů tyto požadavky nicméně splňuje.

Dále je obec povinna zajistit stabilní připojení k internetu, nicméně zde není stanovena žádná minimální rychlost, ani není definováno, co je to stabilní připojení. Určité doporučení lze nalézt v příručce Ministra vnitra: http://www.mvcr.cz/soubor/metodicke-pokyny-jak-postupovat-pri-plneni-povinnosti-vyplyvajicich-ze-zakona-c-365-2000-sb.aspx Kromě hardware je zapotřebí také vlastnit specifický software – zde se ale jedná o standardní výbavu každého počítače: Adobe Reader, a internetový prohlížeč Internet Explorer nebo Mozilla Firefox.

Pro určité agendy je zapotřebí registrace u speciálních úřadů – například u katastrálního úřadu pro poskytování katastrálních výpisů. Kromě toho obecní úřad získá údaje pro vstup konkrétních pracovníka na web https://www.czechpoint.cz/as/login.

Na tomto webu pak dochází k samotné práci s aplikací Czech Point. Kromě toho probíhá školení v Institutu pro veřejnou správu v Benešově, které je pro všechny nové pracovníky zdarma, nicméně čekací doba se pohybuje v řádu týdnů, neboť školení neprobíhají nepřetržitě a je třeba počítat s vysokým zájmem.

Vyjma vstupní investice v podobě nového počítače a několika monitorů je zavedení nového kontaktního místa Czech Point prakticky beznákladové. Na druhou stranu toto řízení může trvat i více než půl roku a proto se žádost vyplatí podat ihned po přijetí rozhodnutí radou obce o zřízení nového kontaktního místa.