Zprávy redaktorů

Czech POINT a obce I.

Kříž Erich 29.11.2015 00:00:00

úvod a služby

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projekt, který má za cíl redukci byrokracie ve vztahu stát – občan (a jiné osoby), tak, aby slovy tvůrců projektu „obíhala data a ne občané“. V této minisérii rozebereme, jakým způsobem dochází k zapojení obcí do tohoto konceptu, přičemž v tomto díle probereme základy tohoto systému.

Czech POINT byl spuštěn na základě zákona č. 365/2000 Sb. (zákon o informačních systémech veřejné správy) a dohlíží na něj Odbor hlavního architekta eGovernment, jako část reformy, která měla spočívat v digitalizaci a lepšímu zpřístupnění státní správy. Kromě toho se tento projekt řídí vyhláškami vydanými na základě tohoto zákona.

Hlavní předností Czech POINT, který lze kromě obcí najít také u notářů nebo na vybraných pobočkách pošt, je soustředění různých agend na stejném místě a také to, že obce mohou svým občanům poskytovat slevy z poplatků, které by jinak lidé zaplatili u specializovaných úřadů, rozdíl ale musí doplácet ze svého rozpočtu.

Konkrétními agendami jsou: výpis z katastru nemovitostí, výpisy z veřejných rejstříků (ve smyslu zákona o veřejných rejstřících) a insolvenčního rejstříku, výpis z bodového rejstříku řidičů, výpis z rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. , dále autorizovaná konverze dokumentů a centrální úložiště ověřovacích doložek, nebo zde lze provádět správu datových schránek. Zároveň ale platí, že získané dokumenty lze použít pouze na území České republiky, neboť jenom zde mají status veřejné listiny. V případě použití v zahraničí, pro které je potřeba tzv. superlegalizace, je zapotřebí si dokument opatřit u specializovaného úřadu (kterým může být například Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo spravedlnosti) a dále postupovat podle daného zákona.

Specifikovaný postup pro zapojení obce do systému Czech POINT bude vysvětlen v některém z příštích článků, nicméně v obecnosti lze konstatovat, že pro takovéto zapojení není nutné být obcí s rozšířenou působností, ale každý případ se posuzuje s ohledem na svoji specifičnost, přičemž Ministerstvo vnitra kontroluje pouze splnění obecných předpokladů.

Závěrem lze tedy říct, že zřízení kontaktního místa Czech POINT může výrazně zlepšit život občanům v obci tím, že nemusí zbytečně trávit čas na cestě na specializovaný úřad. Kromě toho také obec má možnost odpouštěním poplatků případně pomáhat svým občanům, pokud se na tom zastupitelé politicky domluví.