Zprávy redaktorů

Rozdělení obcí dle rozsahu přenesené působnosti

SEDLÁČEK Jan 09.10.2015 00:32:49

Dle míry přenesené působnosti rozlišujeme 3 kategorií obcí. Obce dělíme na obce s „běžnými“ obecními úřady (obce „I“), obce s pověřenými obecními úřady (obce „II“) a obce s rozšířenou působností (obce „III“).

Dle míry přenesené působnosti rozlišujeme 3 kategorií obcí. Obce dělíme na obce s „běžnými“ obecními úřady (obce „I“), obce s pověřenými obecními úřady (obce „II“) a obce s rozšířenou působností (obce „III“). Každá obec „III“ tedy kromě agendy, příslušející k jejímu správnímu obvodu, vykonává v menším obvodu působnosti agendu obce „II“ a k tomu ještě pro vlastní správní obvod agendu obce „I“. Zajímavostí přitom je, že některé obce I. mohou spadat do správního obvodu obce „II“, která je současně obcí „III“, jiné spadají do správního obvodu obce „II“ a ta je pak odlišná od obce „III“. Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností včetně jejich správních obvodů určuje zvláštní zákon.[1]

Na rozmezí obcí I. a obcí II. pak můžeme rozlišovat ještě obce s matričními a stavebními úřady, jejichž územní působnost je díky frekventovaným správním agendám upravena odlišně speciálními zákony.[2] Aby byl seznam s rozdělením obcí podle přenesené působnosti kompletní, musíme ještě zmínit, že existují obce, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a obce, provádějící vidimaci a legalizaci.

Ve věci rozdělení obcí dle rozsahu přenesené působnosti je velice zajímává tabulka, kterou lez najít na stránkách ministerstva vnitra. Zobrazené údaje jsou zajímavé i přes to, že popisují stav k 1.1.2011.   

Tab.: Rozdělení obcí podle rozsahu přenesené působnosti (stav k 1. 1. 2011) [3] 

úroveň přenesené působnosti

počet obcí

obec I. typu

409

obec I. typu + vidimace a legalizace

123

obec I. typu + stavební úřad

1

obec I. typu + stavební úřad + vidimace a legalizace

1

obec I. typu + Czech POINT

1 930

obec I. typu + Czech POINT+ vidimace a legalizace

2 542

obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + vidimace a legalizace

623

obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad

1

obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace

8

obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace

219

obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ

1

obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ

182

obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ + ORP

201

obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ + ORP

4

Praha

1

 

 

[1] Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Seznam matričních úřadů obsahuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000  Sb., o matrikách, jménu a příjmení…, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální seznam stavebním úřadů najdeme ve Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 544/2006 Sb.

[3] Zdroj http://www.mvcr.cz/clanek/katalog-cinnosti-vykonavanych-obcemi-v-jednotlivych-kategoriich.aspx