Zprávy redaktorů

Inovace a eGovernment pro každého

Dorňák Libor 10.03.2015 10:10:00

Přehled možného směřování eGovernmentu a možných inovací ve správě obce.

Elektronizace správy, eGovernment, to jsou slova, která slyšíme častěji a častěji. Co je to za živočicha? Vítat jej či bát se? Situace v ČR je v tomto směru zvláštní. Mnoholeté úsilí přineslo ovoce v podobě značného potenciálu, který však neustále naráží na nejrůznější obtíže. Systém CzechPOINT narazil na svůj strop a to nikoliv technicky, ale legislativně. Jiným příkladem jsou nově vydávané občanské průkazy. Vizionářsky jsou připraveny plnit úlohu jakési superkarty – s výjimkou mezinárodně závazných řidičských průkazů a pasů, by mohly po nahrání příslušné aplikace sloužit jako doklad takřka pro celý život člověka – od občanky, přes zbrojní průkaz, kartu pojištěnce až po zaměstnanecké aplikace. Jen si spočítejte, kolik karet u sebe nosíte… Kapacita však zůstává trestuhodně nevyužita.

Fenoménem naší doby jsou rostoucí nároky občanů. Výdej občanského průkazu kdekoli dle žádosti byl považován za třešničku na dortu, místo toho se stal jednou z nejžádanějších služeb. Paradoxem je, že občané čekají vyšší úroveň služeb od veřejných institucí, než od komerčních – pramálo tedy potěší mladou paní, že po svatbě obdrží bez žádání průkaz pojištěnce, protože její zdravotní pojišťovna umí využívat registr obyvatel, spíše si všimne, že Ministerstvo dopravy neumí zařídit, aby se fotka z tohoto registru načítala při vyřizování řidičského průkazu.

Jenomže eGovernment nejsou jen jakési tajemné systémy, které nám mají ulehčit život. V mnoha ohledech jde o novou filosofii správy věcí veřejných vůbec. Na Slovensku se novými oblíbenými slovy staly Smart Government (inteligentní veřejná správa) a eDemocracy (inkluzivní informační společnost). V otázce, jak přiblížit službu občanovi postoupili ještě dál. Postupně jsou budována místa fyzického kontaktu a to tak, aby byla od občana vzdálena max. 50 km, nebo 45 min. dopravou. Jedná se o jednoduché příjmové kanceláře – v rámci servisu přijmou žádost (front desk) a předají ji k vyřízení příslušnému úřadu (backoffice). Cílem je koncentrace služeb do jednoho místa a zpracování služeb na pozadí. Optimalizace eGovernemntu povede k tomu, aby občan musel na fyzické kontaktní místo chodit co nejméně. Cílem je vybudovat 76 klientských center.

Elektronická správa však nutně nemusí být jen záležitostí státu, nemusí jít nutně jen o administrativu. Zcela v duchu eDemokracie je v jednom z menších českých měst (a v New Yorku) připravován projekt on-line anket k otázkám směřování města. Občané využijí aplikace, pomocí níž se mohou vyjadřovat k obecním problémům. V souladu s legislativou nejde ani o referendum, ani volby, jen průzkum. Projekt je realizován ve spolupráci s Karlem Janečkem (který jej financuje), proto využívá prvků jeho Demokracie 2.1 – občan nevybírá jednu věc, ale dvě a udílí jeden negativní hlas. Pro zpracování je využit statisticky zajímavý algoritmus. Cílem je nabídnout obyvatelům možnost navrhnout např. využití nějaké částky v rozpočtu (Fotbalový stadion, dětské hřiště, nebo nádraží?). Experiment je zatím v plenkách, ale osvědčí-li se, otevře nové možnosti správy obce. V duchu eDemocracy navíc nemusí jít jen o aplikaci pro chytré telefony, ale lze využít i kontaktní místa (nádraží, domov pro seniory, IC…).

S pokračující elektronizací společnosti rostou možnosti pro správu. Ale eGovernment není cílem sám o sobě, pravým cílem je vytvořit správu vlídnou a blízkou obyvatelů.

Mgr. Libor Dorňák