Zprávy redaktorů

Moderní veřejná správa a další činnosti obce


Rušení obecně závazné vyhlášky obce
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 31.10.2015

Obecně závazné vyhlášky jsou právní předpisy, které místní samosprávy přijímají ve své samostatné působnosti. Jsou k tomu zmocněny přímo v Ústavě (zák


Rušení dalších předpisů vydávaných obcemi
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 31.10.2015

V předchozím díle jsme popsali, jakým způsobem mohou být rušeny obecně závazné vyhlášky obcí, tedy předpisy, které obce vydávají v samostatné působnos


Rušení předpisů obce v přenesené působnosti
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 31.10.2015

V předchozích dvou dílech jsme se seznámili s procesem rušení předpisů, které orgány obce přijaly v samostatné působnosti. V tomto díle si přiblížíme


Použití obecního rozhlasu z pohledu autorských práv
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 11.10.2015

V podstatě každá obec na území České republiky disponuje obecním rozhlasem. Jaké jsou možností jeho použití pro nekomerční, i komerční vysílání osvětl


Využití komerčně licencovaných děl v obecním rozhlase
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 11.10.2015

V minulém díle jsme se seznámili se specifickým režimem, který má obecní rozhlas v případě, že využívá úřední a zpravodajskou licenci a také s režimem


Obecní noviny z pohledu tiskového zákona I
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 11.10.2015

Stejně jako v článcích věnovaných obecnímu rozhlasu a věcech s ním souvisejících, zde se zaměříme na vydávání obecních novin, případně pamfletů a dalš


Obecní noviny z pohledu tiskového zákona II
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 11.10.2015

V tomto díle navážeme na předchozí článek – nejprve se budeme zabývat veřejným zájmem, dále specifiky institutů odpovědi a dodatečného sdělení a nakon


Obecní noviny z pohledu autorského zákona
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 11.10.2015

V tomto díle rozebereme obecní noviny z pohledu autorského zákona, tedy jak je jejich obsah ovlivněn účinky této legislativy, zejména ve vztahu mezi t


Meziobecní spolupráce – Díl první (Veřejnoprávní smlouvy)
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 30.10.2015

V současné době legislativa umožňuje celou řadu způsobů, kterými mohou obce mezi sebou navzájem spolupracovat.


Datové schránky a obesílání účastníků ve správním řízení
Moderní veřejná správa a další činnosti obce
Kříž Erich 30.10.2015

Datové schránky zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb. jsou jistě vítaným pomocníkem v každodenní činnosti rozličných správních orgánů, obecních úřadů v