Zprávy redaktorů

Obec jako subjekt veřejné správy


Pravomoc a působnost zastupitelstva - 2. část
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, můžeme v odborné literatuře nalézt dělení samostatné působnosti zastupitelstva obce na působnost nařizovací


Pravomoc a působnost zastupitelstva - 3. část
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Zcela zvláštní působností zastupitelstva je hospodaření s majetkem a rozhodování o majetkoprávních úkonech.


Zasedání a usnášení se zastupitelstva
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

První (ustavující) zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost vole


Výbory zastupitelstva
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Zastupitelstvo si může zřídit své iniciativní a kontrolní orgány - výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.


Rada obce - 1. část
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Jedná se zejména o záležitosti vyžadující operativnější řešení, proto se schůze ra


Rada obce - 2. část
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Jak již bylo popsáno v předchozím článku, rada obce je kolegiálním, výkonným a především operativním orgánem v oblasti samostatné působnosti. V malých


Pravomoc a působnost rady
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Pravomoc rady obce je zákonem konkrétně stanovena: formou jakési generální klauzule, která uvádí, že rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních zá


Komise rady
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Komise zřizuje rada jako své iniciativní a poradní orgány, které jí jsou odpovědné.


Zvláštní orgány obce
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Jak již bylo zmíněno ve článku, který se věnuje komisím rady, je nutné odlišovat od výborů zastupitelstva i komisí rady obce tzv. zvláštní orgány obce


Starosta obce
Obec jako subjekt veřejné správy
SEDLÁČEK Jan 29.11.2015

Na rozdíl od sousedního Slovenska je v naší zemi starosta obce „pouze“ jedním ze členů zastupitelstva obce a zákon této osobě nepřikládá příliš specif