Zprávy redaktorů

Oblast dopravy


Obec a pozemní komunikace (19)
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 02.11.2015

Ochrana komunikací


Obec a pozemní komunikace (15)
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 22.09.2015

Zvláštní užívání komunikací - reklamní zařízení


Obec a pozemní komunikace (16)
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 30.09.2015

Zvláštní užívání komunikací-3.část


Obec a pozemní komunikace (17)
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 15.10.2015

Sjízdnost a schůdnost - část 1.


Obec a pozemní komunikace (18)
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 19.10.2015

Sjízdnost a schůdnost /zimní údržba/ - část 2.


Obec a pozemní komunikace (14)
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 30.10.2015

Zvláštní užívání komunikací-1.část


Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (13) - 3. část
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 30.10.2015

náhrada škod vzniklých v důsledku uzavírek, uzavírky z důvodu nebezpečí z prodlení


Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (12) - 2. část
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 30.10.2015

řízení o uzavírce


Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (11) - 1. část
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 30.10.2015

zákonné vymezení, příslušné orgány, dotčené osoby


Obec a pozemní komunikace (3) - průjezdní úseky dálnic a silnic,ochranná pásma
Oblast dopravy
Nykodým Jiří 23.03.2015

průjezdní úseky dálnic a silnic, silniční ochranná pásma