Rukověť starosty

5.4. Dotace

Dotace jsou finanční prostředky poskytované z veřejného rozpočtu státu, rozpočtu Evropské unie a přesně definovaných programů, na kterých se podílí veřejné rozpočty cizích států. Dotací se rozumí poskytnutí finančních prostředků na přesně stanový účel, za přesně stanových podmínek. V oblasti dotací a dotačních řízení hovoříme o získávání externích financí na financování projektů za účelem územního rozvoje. Územní rozvoj je předmětem zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Obec může být takovým žadatelem, pokud splní všechny stanovené podmínky. V oblasti poskytování dotací obec může plnit úlohu jak žadatele, tak i poskytovatele. Podrobnější informace o procesu přípravy a realizace projektů viz například publikace Národní sítě Zdravých měst ČR: Udržitelné finanční řízení obcí a regionů.