Rukověť starosty

5.3.3. Výkup pozemků

Při výkupu pozemku se role obracejí, ale je vhodné z důvodu transparentního jednání, aby postup orgánu obce zůstal stejný. Nejdříve by mělo dojít ke schválení záměru výkupu pozemku zastupitelstvem obce, kterému předchází schválení záměru v radě (pokud není zřízena, tak zastupitelstvu) obce, ačkoliv to § 39 ZOZ výslovně neukládá.

Praktický příklad dle statutárního města Ostrava

Žádost o výkup (pozemku, části pozemku) bude zaevidována a vyřizována následujícím způsobem:

  1. Žádost o výkup pozemku bude předložena k projednání komisi Rady pro přípravu smluv a převod majetku, bude objednán znalecký posudek a dojednána kupní cena výkupu.
  2. Rada vysloví předchozí souhlas s nabytím nemovitého majetku a doporučí Zastupitelstvu rozhodnout o výkupu pozemku.
  3. Zastupitelstvo rozhodne o výkupu pozemku.
  4. Bude sepsána kupní smlouva a výkup pozemku bude uhrazen před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.