Rukověť starosty

10.1. Obecně o správním řádu

Správní řád je tzv. obecný předpis, který se zásadně uplatní na veškerá řízení ve veřejné správě. Pouze v některých odvětvích státní správy najdeme procesní pravidla i v jednotlivých zvláštních zákonech, jako je např. zákon o přestupcích, stavební zákon, živnostenský zákon, o ochraně přírody a krajiny, která se použijí přednostně. Jejich rozsah je však jen dílčí povahy, a proto se současně použije správní řád. Toto neplatí pro daňový řád.