Rukověť starosty

10. SPRÁVNÍ ŘÁD

 

Související postupy pro řešení typických situací:

·         03 Stížnosti občanů, sousedské spory

 

Obsah kapitoly:

7.1       Obecně o správním řádu

7.1.1    Struktura správního řádu

7.2       Správní řízení

7.2.1    Základní zásady správního řízení

7.2.2    Subjekty správního řízení

7.2.3    Postup před zahájením řízení

7.2.4    Zahájení řízení

7.2.5    Zajištění řízení

7.2.6    Rozhodnutí správního orgánu

7.2.7    Odvolání a orgán prvního stupně řízení

7.2.8    Exekuce

7.3       Veřejnoprávní smlouvy

7.4       Opatření obecné povahy

7.5       Stížnosti

 

Správní řád, tedy zákon č. 500/2004 Sb., vedle občanského soudního řádu, trestního řádu a řádu daňového je právním předpisem tzv. procesního práva, tedy zákonů upravujících postup orgánů státu kompetentních vést řízení, ve kterém se rozhoduje o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech fyzických a právnických osob. Správní řád takto upravuje řízení správní, tedy řízení probíhající ve veřejné správě.

Vzhledem k tomu, že veřejná správa zahrnuje neomezenou řadu oblastí jejího výkonu a nelze ji upravit jen několika zákony, nebo dokonce jen jedním, nalezneme ve správním řádu i úpravu otázek nikoliv procesních, tj. těch, které mají alespoň potenciální využití v celé veřejné správě.

Správní řád byl vydán relativně nedávno a můžeme jej proto označit za moderní právní předpis odpovídající požadavkům doby. Jeho znění ovlivnily v některých pasážích zkušenosti administrativních orgánů některých členských států Evropské unie.