Rukověť starosty

16.4. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Obec může jednotky sboru dobrovolných hasičů zřizovat dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění (dále jen zákon o požární ochraně). Účel zřizování těchto jednotek je především ochrana života, zdraví a majetku občanů před požáry, ale také poskytování pomoci při živelných pohromách a mimořádných událostech.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se řadí mezi jednotky požární ochrany, ale na rozdíl od jednotek hasičského záchranného sboru kraje je tvořena fyzickými osobami, které činnost hasičů nevykonávají jako své zaměstnání. Jednotka sama o sobě provádí především hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém obvodu.