Rukověť starosty

7. STAVEBNÍ ZÁKON

 

Související vzory dokumentů:

·         10 Rozhodnutí o přidělení čísla popisného

·         11-1 Rozhodnutí o umístění stavby (přípojky)

·         11-2 Vyjádření majitele kanalizace k napojení

 

Obsah kapitoly:

4.1       Obecně o stavebním zákoně

4.2       Územní plánování

4.3       Povinnosti a kompetence obcí

4.4       Udržitelný rozvoj v územním plánování

4.5       Další nástroje územního plánování

4.5.1    Územní řízení a další relevantní postupy

4.6       Stavební řízení

4.6.1    Stavební povolení

4.6.2    Postavení obce ve výstavbě

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), byl schválen 14. března 2006 a účinnosti nabyl od 1. června 2006. Je nutno vždy pracovat s aktuální verzí na https://portal.gov.cz, jelikož tento zákon byl mnohokrát aktualizován.