Rukověť starosty

6.3. Zákon o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je zakotvena již v Listině základních práv a svobod (součást Ústavy České republiky), podle jejíhož čl. 10 odst. 3 má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. K ochraně osobních údajů se Česká republika zavazuje také v mnohých mezinárodních smlouvách. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), je základním právním předpisem české právní úpravy osobních údajů a stanovuje základní pravidla pro jejich uchovávání a jiné nakládání s nimi.