Rukověť starosty

5.5.2. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství (§ 4 zákona o místních poplatcích) se vymezuje částkou v maximální hodnotě 10 Kč za každý i započatý m2 a den (§ 4 odst. 4 zákona o místních poplatcích). Výši obec stanoví dle způsobu využití, které může být za účelem (§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích):

  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro prodej či poskytování služeb
  • umístění stavebních nebo reklamních zařízení
  • zařízení cirkusů, lunaparků a podobných atrakcí
  • umístění skládek materiálu
  • vyhrazení trvalého parkovacího místa
  • užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce či tvorby filmových a televizních děl
  • provádění výkopových prací

Pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a podobných atrakcí nebo prodejních či reklamních zařízení může obec vybírat poplatek až desetkrát vyšší (§ 4 odst. 4 zákona o místních poplatcích). Lze stanovit i poplatek paušální týdenní, měsíční, ale i roční.

Osvobozeni od poplatku jsou dle § 4 odst. 3 zákona č. 565/1990, o místních poplatcích, držitelé průkazu ZTP v případě vyhrazení trvalého parkovacího místa. Dále pak jsou od poplatku osvobozeny charitativní a veřejně prospěšné akce, které jsou na veřejných prostranstvích pořádány (§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích).