Rukověť starosty

5.5. Místní poplatky

Místní poplatky jsou jedním ze zdrojů příjmů obecního rozpočtu. Jsou regulovány vyhláškami, které vydává zastupitelstvo obce. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) jasně vymezuje oblasti, v kterých obce můžou, ale nemusí, vybírat poplatky od občanů.

Nejčastěji používané:

  • poplatek ze psů
  • poplatek za užívání veřejného prostranství
  • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obcí
  • poplatek ze vstupného

V turistických regionech oblíbené:

  • poplatek z ubytovací kapacity
  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Méně časté:

  • poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (použije se v případě, kdy obec přivede ve své režii inženýrské sítě k pozemkům soukromého vlastníka, který je následně bude prodávat jako stavební pozemky)

Je však pouze na zastupitelstvu obce, které místní poplatky v obci vydáním vyhlášky zavedou.