Rukověť starosty

5.1.1. Rozpočtové určení daní

Základním zákonem rozpočtového určení daní je zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Změny tohoto zákona je možné najít v zákonech č. 377/2007 Sb. a č. 295/2012 Sb. Každoročně pak ministerstvo pro místní rozvoj vydává vyhlášku o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Její příloha obsahuje procentní části pro každou obec (§ 4 odst. 11 zákona o rozpočtovém určení daní).

Poslední vyhláška byla vydaná ke dni 1. 9. 2014 pod č. 186/2014 Sb., kterou je možné najít na portálu Ministerstva financí i s její přílohou.

V níže uvedené tabulce lze najít procentuální sazby jednotlivých sdílených daní, které připadají na obce. Barevně jsou odlišeny ty procentní sazby, které mají odlišná kritéria výpočtu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (OSVČ) a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci) se vypočítávají dokonce dvěma způsoby. Skládají se tedy ze dvou částek vypočítaných různými způsoby.

Např.: daň z nemovitosti v celé výši přísluší té obci, ve které se nemovitost nachází, ale daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se počítá jak podle místa výkonu, tak i podle kritérií výměry katastrálního území obce, prostého počtu obyvatel v obci, násobku prostých přechodů a počtu žáků navštěvujících školu zřízenou obcí. O DPH z celostátního výnosu se obce dělí s kraji a státem. Jeho podíl představuje 20,83 %.

Tabulka 2.1: Rozpočtové určení daní 2013 – 2015

Druh daně

Podíl obcí (v %)

DPH (celostátní výnos)

20,83¹

daň z příjmů právnických osob

23,58¹

daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos)

23,58¹

daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

23,58¹ / 30,0⁴

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos)

22,87¹ / 1,5³

daň z nemovitých věcí

100,00²

Zdroj: Schéma rozpočtového určení daní v letech 2013 – 2015

Pozn.:

1) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: a. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %) b. prostého počtu obyvatel v obci (10 %) c. násobků postupných přechodů (80 %) d. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %)

2) Výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází

3) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci

4) Dle bydliště podnikatele