Rukověť starosty

16. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Obsah kapitoly:

13.1     Mimořádné stavy – události a orgány krizového řízení

13.2     Orgány krizového řízení

13.3     Povodně

13.3.1  Stupně povodňové aktivity

13.3.2  Povodňové plány

13.4     Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

13.4.1  Povinnosti obce v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

13.4.2  Sbory dobrovolných hasičů

 

Související legislativa ke krizovému řízení je velice rozsáhlá (viz následující schéma).

Obrázek 13.1: Krizové řízení a související legislativa

Zdroj: Institut ochrany obyvatelstva ČR Lázně Bohdaneč Havarijní plán č. 1

Pozn.. IZS -Integrovaný záchranný systém; HZS - Hasičský záchranný sbor; MZ – Ministerstvo zdravotnictví

 

Krizové řízení jako takové označuje souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na bezpečnostní rizika, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Základním předpisem, kterým se krizové řízení řídí, je zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon (dále jen „krizový zákon“).

Základní cíle krizového řízení ve veřejné správě jsou:

  • udržení funkčnosti veřejné správy
  • udržení fyzického a duševního zdraví obyvatelstva
  • zajištění dostupnosti životně důležitého zboží a služeb
  • uchování soukromého a veřejného majetku
  • podpora záchranným, bezpečnostním a vojenským složkám
  • humanitární pomoc postiženému území.