Rukověť starosty

13.2. Odpady, kanalizace, vody

Do ochrany životního prostředí spadají i oblasti odpadového hospodářství, nakládání s povrchovými vodami a vodami obecně. Tyto oblasti životního prostředí jsou obcemi řešeny jak v samostatné působnosti, tak v přenesené působnosti. V samostatné působnosti vystupují obce jako původci odpadů a jejich povinnosti je postupovat dle zákona, tzn. mít zajištěn sběr a svoz komunálního odpadu a dalších odpadů, pokud ho vyprodukují.