Rukověť starosty

2.1. Vymezení pojmu spravedlnost

Ani moderní vymezení spravedlnosti se nevyhne srovnání s prací Aristotelovou. Vždyť i britský právní teoretik H. L. A. Hart ve své práci The Concept of Law (1961) vyjadřuje princip spravedlnosti, coby snahy o udržování či obnovu rovnováhy či poměrného podílu, těmito slovy: „treat like cases alike and different cases differently,“ neboli „se stejnými případy nakládejte stejně, s rozdílnými rozdílně“, což není příliš vzdáleno Aristotelově myšlence, že základem spravedlnosti je rovnost a že nespravedlnost vzniká, když s rovným je zacházeno nerovně nebo když s nerovným je nakládáno rovně. (VEČEŘA, M.; 1997)