Rukověť starosty

6.3.2. Co znamená zpracovávání osobních údajů?

Zpracováváním osobních údajů se rozumí jakákoli operace, která je s osobními údaji prováděna bez ohledu na to, zda jde o operaci automatizovanou nebo ne (§ 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů). Jde zejména o shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci osobních údajů.