Rukověť starosty

14. SOCIÁLNÍ OBLAST

 

Související vzory dokumentů:

·         39 Návrh na omezení svéprávnosti

 

Obsah kapitoly:

11.1     Sociální zabezpečení

11.1.1  Přídavek na dítě

11.1.2  Rodičovský příspěvek

11.1.3  Příspěvek na bydlení

11.1.4  Porodné

11.1.5  Pohřebné

11.1.6  Dávky pro osoby se zdravotním postižením

11.1.7  Dávky pro osoby v hmotné nouzi

11.2     Sociální služby

11.2.1  Služby sociální prevence

11.2.2  Služby sociální péče

11.2.3  Sociální poradenství

11.2.4  Plánování sociálních služeb

11.2.5  Byty zvláštního určení

11.3     Opatrovnictví obcemi

11.3.1  Předběžné prohlášení

11.3.2  Nápomoc při rozhodování

11.3.3  Zastoupení členem domácnosti

11.3.4  Veřejný opatrovník

11.3.5  Opatrovnická rada

 

Obec, v čele se starostou, by se měla umět postarat o obyvatele obce. S tímto souvisí také schopnost poskytnout pomoc a podporu lidem ve složité životní situaci. Starosta by se měl dobře orientovat jak v oblasti sociálního zabezpečení, tak v oblasti sociálních služeb. Obec by se o své občany měla umět postarat také v případě, kdy potřebují opatrovnictví či jinou pomoc v situacích, kdy za sebe nejsou schopni samostatně jednat.