Rukověť starosty

9.5. Odměňování zastupitelů

Zastupitelé obcí vykonávají svou činnost ve prospěch základního územního samosprávného celku a v zájmu jeho občanů často v době, kdy by jinak konali práci, podnikali nebo si užívali zaslouženého odpočinku ve starobním důchodu. Proto jsou za ni odměňováni, a to v závislosti předně na jejím časovém rozsahu a náročnosti (případný výkonu funkce orgánu obce) a dále na finančních možnostech obce (odměna jde z rozpočtových prostředků obce). Ve všech případech se jedná o kompenzaci za ušlý výdělek skutečný či předpokládaný. Nejedná se o odměnu za práci dle zákoníku práce a zastupitelé ani nejsou k obci v pracovněprávním vztahu.